Hỗ trợ : 091149 12 18
Hỗ trợ : 0915 387 137
Sản Phẩm - Máy Cân Bằng Laser ( Máy Cân Mực )

Máy phát tia laser GPI GP 5105H

Giá : 5 200 000 vnđ

Máy quét tia laser GPI 3D – 301G ( tia xanh)

Giá : 7 900 000 vnđ

Máy quét tia laser GPI 3D – 301R (tia đỏ)

Giá : 7 200 000 vnđ

Máy cân mực laser GPI GP2232

Giá : 1 830 000 vnđ

Máy cân mực laser GPI FT62G

Giá : 4 200 000 vnđ

Máy cân mực laser GPI GP 5209H

Giá : 3 500 000 vnđ

Máy cân mực laser GPI RY 200H

Giá : 6 000 000 vnđ

Máy cân mực laser GPI RY 260G

Giá : 6 400 000 vnđ

Máy cân mực laser GPI 8906H

Giá : 4 700 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Asak BL1203

Giá : 5 940 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Asak BL1201

Giá : 2 720 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Asak BL800G

Giá : 4 550 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Asak BL501G

Giá : 3 290 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Asak BL301G

Giá : 2 650 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Asak BL500G

Giá : 2 950 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Asak BL300G

Giá : 2 320 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Asak BL5006

Giá : 1 450 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Asak BL3006

Giá : 1 350 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Asak BL5002

Giá : 1 650 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Asak BL3002

Giá : 1 550 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Simito SMT-502S

Giá : 2 400 000 vnđ

Máy cân bằng Laser Simito SMT-501D

Giá : 2 000 000 vnđ

Máy cân bằng Laser SDB S-658DX

Giá : 2 200 000 vnđ
© 2016 | dienmaybaongoc.com All Rights Reserved
Thiết kế bởi :   9xozo ! Group - Trí Hướng Việt