Hỗ trợ : 091149 12 18
Hỗ trợ : 0915 387 137

Máy đo độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương Extech - 445814

Giá : 1 545 000 vnđ

Nhiệt ẩm kế Extech - 445715

Giá : 1 583 000 vnđ

Nhiệt ẩm kế Extech 445713-TP

Giá : 1 386 000 vnđ

Thiết Bị Đo Độ Ẩm, Nhiệt Độ Extech – 445706

Giá : 1 497 000 vnđ

Thiết Bị Đo Độ Ẩm, Nhiệt Độ Extech – 445703

Giá : 1 386 000 vnđ

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Extech - 445702

Giá : 1 242 000 vnđ

Bút đo nhiệt độ, độ ẩm Extech - 445580

Giá : 1 758 000 vnđ

Bút đo nhiệt độ, độ ẩm Extech - 44550

Giá : 1 242 000 vnđ

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Extech - 42280

Giá : 4 211 000 vnđ

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Extech - 42270

Giá : 2 455 000 vnđ

Máy đo nhiệt độ tự ghi testo 184-T3

Giá : 3 520 000 vnđ

Máy đo ghi nhiệt độ testo saveris 2-H2

Giá : 8 120 000 vnđ

Máy đo ghi nhiệt độ testo saveris 2-H1

Giá : 8 670 000 vnđ

Máy đo ghi nhiệt độ testo saveris 2-T3

Giá : 7 290 000 vnđ

Máy đo ghi nhiệt độ testo saveris 2-T2

Giá : 5 920 000 vnđ

Máy đo ghi nhiệt độ testo saveris 2-T1

Giá : 5 090 000 vnđ

Máy đo nhiệt độ tự ghi testo 184H1

Giá : 4 510 000 vnđ

Máy đo nhiệt độ tự ghi testo 184-T4

Giá : 5 450 000 vnđ

Máy đo nhiệt độ tự ghi testo 184-T2

Giá : 2 150 000 vnđ

Máy đo nhiệt độ tự ghi testo 184-T1

Giá : 1 870 000 vnđ

Máy đo nhiệt độ tự ghi testo 176 H2 (4 kênh)

Giá : 13 040 000 vnđ

Máy đo nhiệt độ tự ghi dữ liệu testo 176 H1 (4 kênh)

Giá : 12 100 000 vnđ

Máy đo nhiệt độ tự ghi dữ liệu Testo 175H1

Giá : 7 650 000 vnđ

Máy đo nhiệt độ tự ghi dữ liệu Testo 175 T3

Giá : 5 720 000 vnđ
Chuyển đến trang 1 ,2 ,3 ,4  [sau]
© 2016 | dienmaybaongoc.com All Rights Reserved
Thiết kế bởi :   9xozo ! Group - Trí Hướng Việt