Hỗ trợ : 091149 12 18
Hỗ trợ : 0915 387 137

Máy làm mát IFan MAB1-18

Giá : 11 700 000 vnđ

Máy làm mát IFan MAB4-18

Giá : 12 700 000 vnđ

Máy làm mát Symphony Storm 70i

Giá : 9 650 000 vnđ

Máy làm mát Symphony Storm 100i

Giá : 12 250 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DK-14000B

Giá : 14 250 000 vnđ

Máy làm mát Nakami NKM-2500A (15 - 20 m²)

Giá : 8 600 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DK-3000A (15 - 20 m²)

Giá : 5 000 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DK-5000A( (25 - 30 m²)

Giá : 6 650 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DK-7000A (30 - 40 m²)

Giá : 9 595 000 vnđ

Máy làm mát Nakami NKM-4500A (30 - 50 m²)

Giá : 10 000 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DK-9000A (40 - 50 m²)

Giá : 11 270 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DV-1160(35-40 m²)

Giá : 11 575 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DV-1145( 30-50 m²)

Giá : 7 395 000 vnđ

MÁY LÀM MÁT NAKAMI DK-1130A (08-10 m2)

Giá : 3 380 000 vnđ

Máy làm mát Masterkool MIK-20EX

Giá : 4 060 000 vnđ

Máy làm mát Masterkool MIK-15EX

Giá : 3 600 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DK-1500A

Giá : 2 680 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DK-18000A

Giá : 17 500 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DK-12000A (50 - 60 m²)

Giá : 11 500 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DK-8000A (40 - 60 m²)

Giá : 10 100 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DK-10000A (50 - 60 m²)

Giá : 13 000 000 vnđ

Máy làm mát Nakami DK-1500B

Giá : 4 600 000 vnđ

Máy làm mát Masterkool CTE-06

Giá : 2 900 000 vnđ

Máy làm mát Daikio DK-5000C

Giá : 5 600 000 vnđ
Chuyển đến trang [trước]  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6  [sau]
© 2016 | dienmaybaongoc.com All Rights Reserved
Thiết kế bởi :   9xozo ! Group - Trí Hướng Việt